Tag: e commerce business models ppt

Электрондук коммерциянын бизнес моделдеринин түрлөрү

Электрондук коммерция бизнесинин түрлөрү Бизнестен керектөөчүгө (B2C) сатуу түздөн-түз керектөөчүлөргө жүргүзүлөт. Эң белгилүү бизнес түрү. Супермаркетке, ресторанга, кинотеатрга же чач ...

Read more

Recent News