Tag: 5 types of e-commerce

Электрондук коммерциянын бизнес моделдеринин түрлөрү

Электрондук коммерция бизнесинин түрлөрү Бизнестен керектөөчүгө (B2C) сатуу түздөн-түз керектөөчүлөргө жүргүзүлөт. Эң белгилүү бизнес түрү. Супермаркетке, ресторанга, кинотеатрга же чач ...

Read more

Recent News